Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.beatazahumenska.sk  našimi zákazníkmi a záujemcami o naše produkty a služby.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením spracúvania poskytnutých osobných údajov do databázy a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu.

 

Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Autor stránky beatazahumenska.sk je Ing. Beáta Záhumenská, email: info@beatazahumenska.sk

Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

 

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Vás poskytovateľ intertenu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Ďalej spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete: Meno, priezvisko, adresa, telefón, IČ, DIČ (ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.  Vaše referencie, fotografie z podujatí, video záznamy z týchto akcií uverejňujeme s Vaším súhlasom. Ak Váš súhlas odvoláte, Vaše údaje likvidujeme.

Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie emailov. Vďaka nej zabezpečujeme, že vám od nás následne budú chodiť len tie mailové správy, ktoré chcete

 

Za akým účelom spracovávame osobné údaje, na akú dlhú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

 

  • Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
  • Personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám.
  • Predaj tovaru a poskytnutie služieb, plnenie zmluvných povinností.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa, telefón, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodania tovaru, zasielanie e-bookov, a pod.).

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

  • Priamy marketing – zasielanie informačných/obchodných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

 

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením, teda kliknutím na tlačítko v potvrdzovacom emaili. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

 

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  • Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na našich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

 

Spracovateľmi osobných údajov sú:

 

Websupport

SmartSelling a.s.

Facebook Ireland Ltd,

Google Inc.,

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

-požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

-požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

-vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

-požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti

-v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Bezpečnosť

Ja Beáta Záhumenská prijímam technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sa chránili u mňa vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Moje bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií stále zlepšujú.

 

Kontaktujte nás:

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na mail: info@beatazahumenska.sk , kde  som k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností