Záleží na strave?

Je vôbec možné, aby sme boli zdraví? Aby sme sa dožívali vysokého veku bez hltania tabletiek a bez  bolestí? Veda o výžive je pomerne mladé odvetvie, ale takmer všetky výskumy smerujú k jednému záveru: kvalitné  jedlo vie zabrániť vzniku zdravotných problémov alebo...